O societate comerciala se dizolvă prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau  realizarea acestuia;

c) declararea nulităţii societăţii;

d) hotărârea adunării generale;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;

f) falimentul societăţii;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

In situatia in care o societate nu mai este profitabila, asociatii acesteia pot opta pentru suspendarea activitatii (pe o perioada de maximum 3 ani) sau pentru dizolvarea si lichidarea acesteia.

Desfiintarea firmei se face in 2 etape.

Prima etapa este dizolvarea societatii comerciale, aceasta se face voluntar, prin decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale (dupa caz) respectiv hotarare judecatoreasca. Cea de-a doua etapa este radierea din Registrul Comertului a firmei. Intre prima si cea de-a doua etapa exista un termen de opozitie de 30 de zile. Dupa trecerea celor 30 de zile, in cazul in care nu s-a inregistrat nici o opozitie, se poate trece la etapa a 2-a, cea a radierii.

Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Din momentul dizolvării, asociatii firmei si administratorii acesteia nu mai pot intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, fiind personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

Nota: In lipsa acordului unanim al asociatilor, privind impartirea bunurilor din societate, se va urma procedura de lichidare cu numire de lichidator, conform legislatiei in vigoare.

Acte necesare pentru desfiintarea firmei:

  • Copii C.I. asociati si administratori
  • Actul Constitutiv
  • Certificatul de inregistrare
  • Certificatele constatatoare
  • Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui
  • Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de persoanele autorizate potrivit legii

Cere oferta pentru Desfiintarea/Dizolvarea unei societati comerciale