Reglementata prin OUG nr. 44/2008 intreprinderea familiala se adreseaza micilor intreprinzatori care vor sa desfasoare o activitate economica impreuna cu familia. Numarul minim de persoane care pot infiinta o intreprindere familiala este de doua.

Persoanele care pot deveni menbrii ai intreprinderii familiale sunt „membrii familiei”, definiti prin lege ca fiind: sotul, sotia, copiii, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Persoanele care formeaza familia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa aiba capacitate deplina sau restransa de exercitiu (este obligatoriu ca reprezentantul sa aiba capacitate deplina de exercitiu);
  • sa aiba minim 16 ani impliniti (reprezentantul trebuie sa aiba minim 18 ani impliniti);
  • este necesar ca membrii sa aiba pregatirea sau experienta profesionala pentru activitatea economica pe care doresc sa o desfasoare.

Acte necesare:

  • Copie C.I. a fiecarui membru
  • Actul de proprietate pentru sediul profesional
  • Documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala

Cere oferta pentru infiintarea unei intreprinderi familiale