Majorare/reducere capital social

Valoarea minima a capitalului social este prevazuta de Legea nr. 31/1990, a societatilor comerciale, republicata si modificata, aceasta fiind:
– 200 lei in cazul Societatilor cu Raspundere Limitata (SRL)
– 90.000 lei (25.000 Euro) in cazul Societatilor pe Actiuni sau in Comandita pe Actiuni (SA, SCA)

Majorarea de capital social se poate face prin urmatoarele metode:

– Cresterea numarului de parti sociale
– Marind valoarea nominala a partilor sociale existente
– Incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune
– Compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu parti sociale emise de aceasta
Majorarea capitalului social se face prin inregistrarea unei mentiuni la Registrul Comertului, in raza caruia se gaseste sediul social al societatii.

Serviciile oferite de noi in procesul de majorare a capitalului social sunt urmatoarele:

– Redactarea si atestarea noului Act Constitutiv al firmei
– Redactarea Deciziei Asociatului Unic sau a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor
– Anexa pentru publicarea in Monitorul Oficial
– Redactarea Declaratiei pe proprie raspundere pentru indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru detinerea calitatii de asociat(in cazul in care majorarea de capital este facuta de catre un asociat nou)
– Majorarea capitalului social in contul firmei
– Depunerea si ridicarea dosarului de la Registrul comertului si predarea sa ulterioara catre client

Acte necesare pentru majorare capital social:

– Copii C.I. ale asociatului unic sau asociatilor
– Copie act constitutiv
– Contul in care se va face majorarea de capital
– Cartea de identitate (C.I.) a noului asociat in cazul in care majorarea este facuta de o persoana ce doreste sa devina asociat in societatea dumneavoastra.

Cere oferta