Modificari aduse programului SRL-D

Modificari aduse programului SRL-D

Business Plan on Blackboard

Programul de stimulare a infiintarii si dezvoltarii micro-intreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, i-au fost aduse o serie de modificari prin HG nr. 679/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015. Acest act normativ clarifica o serie de aspecte cu privire la implementarea practica a programului destinat antreprenorilor debutanti.

Incepand cu data intrarii in vigoare a noilor reglementari, inscrierea proiectelor se va face exclusiv online, in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, aceste inscrieri se vor desfasura pana la epuizarea bugetului dedicat programului.

“In vederea inscrierii in cadrul programului, microintreprinderea «S.R.L.-D» va completa si va transmite planul de afaceri incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea inscrierii in program, pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului alocat programului”, este specificat in HG nr. 679/2015.

Conform noii reglementari, Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) din raza teritoriala a SRL-D, ofera asistenta gratuita pentru inscrierea online solicitantilor care nu au acces la computer.

Noi criterii in evaluarea planurilor de afaceri inscrise in programul SRL-D:

Aceste noi reglementari pun accentul pe calitatea planului de afaceri, admiterea in program facandu-se in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planului de afacere depus online, spre deosebire de vechea reglementare conform caruia admiterea se facea in functie de ordinea inscrierilor. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte. In situatia in care punctajele sunt egale, departajarea se va face in functie de cateva crieterii:

– numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create;
– activitatea desfasurata;
– efectuarea unui curs de antreprenoriat;
– achizitia echipamentelor tehnologice;
– ora si data inscrierii in program;
– activitatea asociatului sau administratorului SRL-D din anul precedent inscrierii societatii la Registrul Comertului (somer/absolvent).

Coerenta informatiilor cat si verificarea veridicitatii, inscrise in planul de afaceri, se realizeaza de catre Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), pana in prezent, aceasta evaluare a planului de afaceri realizandu-se de catre Ministerul Economiei.

Aplicantilor care obtin cel putin punctaj minim, ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit, vor incheia contractul de finantare cu Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), dupa prezentarea dovezii cofinantarii, aceste dovezi pot fi:

– contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat;
– prezentarea scrisorii de confort, extrasul de cont prin care beneficiarul face dovada ca dispune de suma necesara cofinantarii, acestea acoperind cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului.

Dovada cofinantarii pentru aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza in componenta de credit, se face in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii privind acordul de principiu de finantare. Inlocuirea componentei de credit cu componenta de acord propriu, poate fi solicitata in aceasta perioada. Contractul de finantare se va semna in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii aprobarii.