Numire / Revocare Administrator

Numire / Revocare Administrator

numire-revocare-administrator

Numirea / Revocarea administratorilor se face prin hotararea asociatului unic sau a asociatilor unei societati urmarind interesele si planul de dezvoltare al societatii.
Societatile comerciale sunt administrate de unul sau mai multi administratori care pot fi persoane fizice sau juridice (conf. leg. 31/1990). Acestia sunt desemnati la constituirea societatii prin actul constitutiv sau ulterior de adunarea generala printr-un act modificator al actului constitutiv .
Rolul administratorului este acela de a duce la indeplinire voita asociatilor, vointa fiind exprimata prin hotararile luate de asociati in cadrul adunarilor generale.

Serviciile oferite de noi pentru Numirea / Revocarea administratorului:

– Redactarea Actului Constitutiv actualizat
– Redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor sau a Deciziei Asociatului Unic
– Anexa pentru publicarea in Monitorul Oficial
– Declaratia pe proprie raspundere ca persoana indeplineste conditiile cerute de lege pentru detinerea calitatii de administrator (insotirea la Notarul Public pentru intocmirea actelor necesare)
– Completarea Cereriii de Inregistrare si a celorlalte acte necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comertului
– Depunerea dosarului la Registrul Comertului
– Ridicarea dosarului si inmanarea acestuia catre client