Radiere punct de lucru

Punctul de lucru este spatiul in care societatea isi desfasoara activitatea economica conform obiectului de activitate, acesta fiind distinct de sediul social. Asadar, atunci cand o societate comerciala nu isi desfasoara activitatea la sediul social si nici la domiciliul/sediul clientului, are nevoie de infiintarea unui punct de lucru.

Serviciile oferite de noi in procesul de radiere punct de lucru sunt urmatoarele:

– Redactarea Deciziei Asociatului Unic sau a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor (necesare pentru dosar)
– Completarea fiselor necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comertului (Cerere de Inregistrare, Declaratie, Anexa, etc.).

Acte necesare pentru Radierea unui punct de lucru:

– Copii C.I. ale asociatilor
– Copie dupa Certificatul de Inregistrare al societatii
– Certificat Constatator pentru punctul de lucru ce urmeaza a fi radiat
– Act modificator (redactat de catre noi)

Cere oferta pentru radiere punct de lucru