Recodificare cod CAEN

Oficiul Registrului Comertului nu a precizat un termen limita pentru recodificare cod CAEN acordat societatilor comerciale. Dar majoritatea institutiilor de stat (Primarii, Administratii Financiare, etc), cat si anumite institutii private (Banci), va pot solicita sa faceti dovada acestei recodificari. In cazul in care incercati obtinerea unui credit sau chiar eliberarea unui certificat constatator, avize, autorizatii, va fi nevoie sa faceti dovada recodificarii obiectelor de activitate cuprinse in Actul Constitutiv al societatii.

Serviciile oferite de noi pentru recodificare cod CAEN:

– Redactarea cererii de recodificare cod CAEN
– Completarea cererii de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului
– Redactarea Hotararii asociatului unic sau a Hotararii Generale a Asociatilor (acte modificatoare)
– Recodificarea codurilor CAEN din obiectele secundare de activitate.

Acte necesare pentru a va putea intocmi dosarul pentru Recodificarea CAEN:

– Copii C.I. ale asociatilor
– Copie act constitutiv
– Certificatul de Inregistrare al societatii (original)
– Act modificator (redactat de catre noi)
– Certificatul constatator pentru sediul social al firmei sau certificatul constatator pentru activitati la terti (original)

Cere oferta