Schimbare Sediu Social

Mentiunea de schimbare sediu social al societatii dumneavoastra, in acelasi, sau in alt judet, presupune obtinerea unui nou Certificat de Inregistrare de la Registrul Comertului cu adresa noului sediu social. Conform reglementarilor in vigoare, este necesara si actualizarea Actului Constitutiv.

Serviciile noastre pentru schimbare sediu social:

– Redactarea noului Act Constitutiv
– Redactarea Deciziei Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor sau a Deciziei Asociatului Unic
– Redactarea Contractului de Comodat
– Completarea Cererii de inregistrare a mentiunii la Registrul Comertului cat si a celorlalte acte necesare acestui demers
– Depunerea dosarului la Registrul Comertului si urmarirea parcursului acestuia
– Ridicarea dosarului si predarea catre client

Acte necesare pentru schimbarea sediului social:

– Copii C.I. ale asociatilor sau asociatului unic
– Copia Actului Constitutiv
– Dovada sediului social (actul de proprietate al noului spatiu ce urmeaza a servi ca sediu social pentru a putea redacta contractul de comodat)
– Acordul Asociatiei de Proprietari si al vecinilor (daca este cazul)
– Certificatul de Inregistrare (ORIGINAL)
– Certificatul Constatator pentru sediul social (Original)
– Daca societatea are autorizat punct de lucru sau are autorizate activitati desfasurate in afara sediului social — certificatul constatator pentru punctul de lucru sau certificatul constatator pentru activitati desfasurate la terti

Cere oferta pentru schimbare sediu social