Servicii de contabilitate ce constau, în principal, în:

– ţinerea evidenţei documentelor primare privind operaţiile de gestiune, încasări şi plăţi de orice natură;
– ţinerea evidenţei sintetice şi analitice privind contabilitatea operaţiunilor de capital, imobilizărilor, gestiunii de valori materiale şi băneşti, terţilor, trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor financiare şi altor angajamente nepatrimoniale, potrivit normelor metodologice ale Ministerului de Finanţe;
– ţinerea registrelor de contabilitate, respectiv Registrul jurnal pentru înregistrări contabile, Registrul inventar;
-întocmirea evidenţelor contabile conform normelor în vigoare;
– întocmirea situaţiei  obligaţiilor fiscale, a decontului de T.V.A. şi transmiterea acestora la Administraţia Financiară în termenele prevăzute de legea fiscală;
– transmiterea la organele financiare, în termenul prevăzut de lege, a bilanţurilor semestriale, a bilanţului anual şi anexele acestuia;
– întocmirea la timp a ordinelor de plată privind impozitele şi taxele cuvenite bugetului de stat,
– intocmirea şi înregistrarea statelor de salarii, precum şi a declaraţiilor către bugetele fondurilor speciale asociate acestora; etc.

Cere oferta