portal contabilitate

Contabilitate

contabilitate-bucuresti-1
Serviciile de contabilitate vor consta în principal în: – ţinerea evidenţei documentelor primare privind operaţiile de gestiune, încasări şi plăţi de orice natură; – ţinerea evidenţei sintetice şi analitice privind contabilitatea operaţiunilor de capital, imobilizărilor, gestiuni